ÜCRETLER

MAKEDONYA ÜNİVERSİTELERİ FİYATLARI

AVRUPA ÜNİVERSİTESİ;

 

Diş hekimliği -  ( Makedonca )  Bölüm Fiyatı: 4000 €

 

Eczacılık -  ( Makedonca )  Bölüm Fiyatı: 4000 €

 

Fizik Tedavi -  ( Makedonca )  Bölüm Fiyatı: 2500 €

 

Hukuk -  ( Makedonca )  Bölüm Fiyatı: 2500 €

 

Bilgisayar Sistem mühendisliği, Bilgisayar Ağları ve iletişim, Veri Tabanı Yönetimi, Web tasarım ve Mültimedya, İş Yönetimi, Marketing, Yöneticilik, Sağlık ve Eczacılık Yönetimi, Politikacılık, Grafik, Moda, İç Mimarlık, Hukuk, İş Hukuku, Uluslararası Hukuk, Uluslararası İlişkiler, Detektiflik ve Kriminoloji, Kamu Yönetimi -Bölümler -  Bölüm Fiyatı: 2500 €

 


 

ÜSKÜP KİRİL METODİ ÜNİVERSİTESİ;

 

Tıp – 3000 €

 

Eczacılık - 1500 €

 

Diş Hekimliği – 2000 €

 

Hemşirelik,( Ön lisans=3+1) Logopedi,(Ön lisans=3+1) 3+1,Fizik Tedavi,( Ön lisans 3+1,)Radyoloji Teknikerliği (Ön lisans:3+1) -

Yıllık Bölüm Fiyatları: 2000 €

 

Orman Fakültesi, İnşaat, Mimarlık Fakültesi - Yıllık Bölüm Fiyatları: 2000 €

 

Müzik Fakültesi - Yıllık Bölüm Fiyatları: 1300 €

 

Pedagoji Fakültesi - 800 €

 

Beden Eğitimi Fakültesi - 1000 €

 

Elektrik Mühendisliği ve Enformasyon Fakültesi Teknolojileri - 1500 €

 

Filoloji Fakültesi, İktisat Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Felsefe Fakültesi, Teknoloji ve Metalürji Fakültesi, Makine Mühendisliği Fakültesi, Bilgi Bilimleri ve Bilgisayar Mühendisliği Fakültesi, Tarım ve Gıda Fakültesi - Yıllık Bölüm Fiyatları: 2000 €

Veterinerlik Fakültesi, Mobilya Dizayn Teknolojisi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Dramatik Sanatlar Fakültesi, Doğa Bilimleri ve Matematik Fakültesi, - Yıllık Bölüm Fiyatları: 3000 €

 


GOCE DELCEV ÜNİVERSİTESİ:

 

Tıp Fakültesi Bölümleri;

Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Yıllık Bölüm Fiyatları: 1500 €

 

Tıbbi laboratuar (3+1), Hemşire ve teknisyen (3+1), Fizyoterapist (3+1),Optimetri ve göz optik, (3+1), Diş teknisyenliği ve protez (3+1), -

Yıllık Bölüm Fiyatları: 1500 €

 

Bilişim Fakültesi Bölümleri;
Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Sistemleri ve Teknolojileri Bilgi Sistemleri Teknolojileri, Robotik ve Akıllı Sistemler, Kriptografi ve Güvenlik, Bilim ve Tahakkuk Mühendisliği, Matematik Bölümü, Teorik Bilgisayar Bilimi -

Yıllık Bölüm Fiyatları: 1000 €

 

Eğitim Fakültesi ;

Okul öncesi öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, - Yıllık Bölüm Fiyatları: 1000 €

 

Ekonomi Fakültesi ;
Ekonomi, Uluslararası iktisat, Finans yönetimi, Sağlık yönetimi –

Yıllık Bölüm Fiyatları: 1000 €

 

İktisat Fakültesi :
Muhasebe, Finans ve Denetim, Yönetim ve Girişimcilik, -
Yıllık Bölüm Fiyatları: 1000 €

 

Filoloji Fakültesi;

Makedon Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Alman Dili ve Edebiyatı, İtalyan Dili ve Edebiyatı, Fransız Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı. –

Yıllık Bölüm Fiyatları: 1000 €

 

Hukuk Fakültesi Bölümleri ;

Hukuk, Hukuki Araştırmalar – Mali Hukuk, İdare Hukuku,Medeni Hukuk, Uygulamalı Politika ve Diplomasi (Avrupa Hukuku ), Gazetecilik ve Halka İlişkiler, Kamu Yönetimi - Yıllık Bölüm Fiyatları: 1000 €

 

Mekanik Fakültesi Bölümleri;

Makine Mühendisliği, Üretim mühendisliği, Ulaştırma, organizasyon ve lojistik,

 

Yıllık Bölüm Fiyatları: 1000 €

 

Mimarlık, İnşaat Fakültesi bölümleri;
Jeoloji Enstitüsü, Jeoloji ve Jeofizik Bölümü, Kayaç bilim, Mineraloji ve Jeokimya, Mineral hammadde sahası, Hidrojeoloji Mühendislik, Jeolojisi Bölümü, Coğrafya Bölümü -

Yıllık Bölüm Fiyatları: 1000 €

 

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Mimarlık ( Ön lisans ), Peyzaj Mimarlığı, Bilgisayar Tasarımı, İç Mimarlık ve Tasarım -

Yıllık Bölüm Fiyatları: 1000 €
İnşaat Mühendisliği Enstitüsü;

İnşaat Mühendisliği ( Ön lisans ), Jeoteknoloji Bölümü, Yeni Materyaller ve Teknolojiler Bölümü -Yıllık Bölüm Fiyatları: 1000 €

 

Madencilik Enstitüsü Fakültesi;

Mineral Teknolojisi, Açık işletme, Yeraltı Madenciliği, Lojistik ve Çevre Bölümü

 

Yıllık Bölüm Fiyatları: 1000 €

 

Turizm ve Lojistik İşletme Fakültesi;
Turizm, Otel ve restoran yönü, İş lojistik, İşletme Lojistiği, Uluslar arası Turizm ( Ön lisans ) Yıllık Bölüm Fiyatları: 1000 €

 

Gastroloji Fakültesi Bölümleri ;

Gastronomi, Beslenme, Diyetisyenlik, Gastronomi, beslenme, diyetetik -

Yıllık Bölüm Fiyatları: 1000 €

 

Doğal ve Teknik Bilimler Fakültesi Bölümleri;
Jeoloji Enstitüsü, Jeoloji ve Jeofizik, Kayaç bilim, Mineraloji ve Jeokimya Mineral hammadde sahası, Hidrojeoloji ve Mühendislik Jeolojisi, Coğrafya, Madencilik, Doğal kaynakların Mühendislik, Lojistik (Endüstriyel Lojistik), Biyoloji, Matematik, Doğal kaynaklar Mühendisliği, Lojistik (Endüstriyel Lojistik) - Yıllık Bölüm Fiyatları: 1000 €

 

Elektrik Fakültesi Bölümleri;

Elektrik mühendisliği, Yenilenebilir enerji kaynakları, Otomatik kontrol sistemleri, Yenilenebilir enerji kaynakları, Endüstriyel Elektronik ve Otomatik, Elektrik Ölçüm ve Standartları, Endüstriyel Süreç Bilgisayarı, - Yıllık Bölüm Fiyatları: 1000 €

 

Müzik Fakültesi Bölümleri;

Müzik teorisi ve müzik pedagojisi, Etno müzikoloji ve Halk Çalgıları, Piyano, Nefesli Çalgılar, Flüt, Obua, Klarnet, Boynuz, Trompet, Trombon, Telli çalgılar, Keman, Viyola, Bas, Vokal şarkı, Caz Araştırmaları, Enstrümantal caz, Gitar, Caz Trompet, Saksafon, Jazz davul, Piyano, - Yıllık Bölüm Fiyatları: 1000 €

 

Teknoloji Fakültesi Bölümleri;

Teknoloji ve Teknik Bilimler, Tekstil Tasarımı ve Yönetimi, Tekstil, Tasarım Yönetimi, Malzeme Mühendisliği, Moda, -Yıllık Bölüm Fiyatları: 1000 €

 

Ziraat Fakültesi Bölümleri;

Ziraat mühendisliği, Ziraat yöneticiliği, Bitki Koruma Bölümü ve Çevre, Biyoteknoloji Genetik ve Seçim, İşletme Bölümü ve Tarım Kontrol Ürünleri, Bağcılık, Şarapçılık, Kırsal Turizm, Kırsal Kalkınma, Danışma ve Profesyonel kırsal destek geliştirme Gıda teknolojisi ve hayvansal ürünlerin işleme üretim. - Yıllık Bölüm Fiyatları: 1000 €

 

Doğa Fakültesi Bölümleri;

Madencilik, Mineraloji, Petrol ve petrol kaynakları, Jeoloji, Jeofizik, Grafik ve Tasarım, Çevre Mühendisliği, Sanayi Lojistik, Geomekanik, Mineral Teknolojisi, Yer Bilimleri, Hidrojeoloji, Yüzey istismarı, Yeraltı istismarı, - Yıllık Bölüm Fiyatları: 1000 €

 

Enformatik Fakültesi

Bilişim, İşletme Enformatiği (İngilizce), - Yıllık Bölüm Fiyatları: 1000 €

 

Teknoloji ve Teknik Bilimleri Fakültesi

Yeni teknolojiler ve malzemeler, Tekstil Mühendisliği, Tekstil tasarımı ve yönetimi –

Yıllık Bölüm Fiyatları: 1000 €

 


TETOVA DEVLET ÜNİVERSİTESİ;

 

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Revir, Genel Hemşirelik, Ebelik, Acil Tıp Teknisyenliği, Fizyoterapi - Yıllık Bölüm Fiyatları: 1500 €

 

Matematik ve Doğa Bilimler Fakültesi

Biyoloji, Biyokimya, Analitik Kimya, Fizik Kimya, Kimya Öğretmenliği (Üsküp),Fizik Öğretmenliği (Üsküp),Matematik Öğretmenliği (Üsküp),Bilgisayar Öğretmenliği, Coğrafya Öğretmenliği, Ekoloji ve Teknoloji Enstitüsü - Yıllık Bölüm Fiyatları: 1000 €

 

Felsefe Fakültesi

Felsefe, Sosyoloji, Tarih, Pedagoji, Sınıf Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, Psikoloji

-Yıllık Bölüm Fiyatları: 1000 €

 

Kültür Fakültesi

Arap Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı, Karşılaştırmalı Edebiyat.-

Yıllık Bölüm Fiyatları: 1000 €

 

Filoloji Fakültesi

İngiliz Dili ve Edebiyatı, Tercümanlık, Arnavut Dili ve Edebiyatı, Makedon Dili ve Edebiyatı, Alman Dili ve Edebiyatı, İtalyan Dili ve Edebiyatı, Fransız Dili ve Edebiyatı -
Yıllık Bölüm Fiyatları: 1000 €

 

Güzel Sanatlar Fakültesi

Grafik Tasarım, Boyama, Figüratif Sanat, Heykel, Grafik, Boyama, Grafik tasarım Heykel. -
Yıllık Bölüm Fiyatları: 1000 €

 

Müzik Sanat Fakültesi

 

Müzik Öğretmenliği, Sanat Müziği, Koro, Kompozisyon, Müzik Bilimi, Orkestra Etno- Müzikoloji, Vokal: Enstrümantal, Şarkı, Solo, Piyano, Keman, Viyola, Violonçenlo, Kontrbas, Klarnet, Saksafon, Obua, Gitar, Flüt, Fagot, Trup, Trombon, Borular.

Yıllık Bölüm Fiyatları: 1000 €

 

Dramatik Sanat Fakültesi

Oyunculuk, Film Yönetmenliği, TV Genel Müdürlüğü, Montaj, Kameramanlık, Beden Eğitimi, Antrenörlük, Yüzme, Hentbol, Basketbol, Voleybol, Jimnastik, Atletizm -

Yıllık Bölüm Fiyatları: 1000 €

 

Hukuk Fakültesi

Hukuk, Uluslar arası Hukuk, Uluslar arası İlişkiler, Yönetim İdaresi, Gazetecilik, Siyaset Bilimi.
Yıllık Bölüm Fiyatları: 1000 €

 

İktisat Fakültesi
Ekonomi, Finans, Muhasebe yönetimi, Pazarlama Yönetimi, Ekonomi ve iş yönetimi,Turizm, Genel Turizm, Turizm Yönetimi -

Yıllık Bölüm Fiyatları: 1000 €

 

İnşaat Mühendisliği Uygulamalı Bilimler Fakültesi

İnşaat mühendisliği, Altyapı ve yol Mühendisliği, Mimarlık, Tasarım, Kentleşme Mekatronik, Mühendislik Ekonomisi - Yıllık Bölüm Fiyatları: 1000 €

 

Gıda Teknoloji Fakültesi

Beslenme, Gıda Teknolojisi, Beslenme - Yıllık Bölüm Fiyatları: 1000 €

 

İşletme Fakültesi

İş İdaresi, İşletme, Kamu Yönetimi - Yıllık Bölüm Fiyatları: 1000 €

 


MANASTIR ÜNİVERSİTESİ;

 

Mühendislik Fakültesi;

Mekatronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Endüstriyel Yönetim, Ulaşım Müh ( Lojistik ) , Grafik Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Bilişim ve Bilgi Teknolojisi, Bilgi Teknolojileri, Güç Mühendisliği ve Otomasyon, Makine Mühendisliği, Endüstri Yönetimi.  -Yıllık Bölüm Fiyatları; 1000 €

 

 

Ekonomi Fakültesi;

İşletme Yönetimi, Uluslar arası Ekonomi ve İşletme, Pazarlama Marketing Yönetimi, Finans Yönetimi, İşletme ve Bilişim. Yıllık Bölüm Fiyatı; 1000 €

 

Turizm Fakültesi;

Turizm, Sigortacılık, Gastronomi, Otel Yönetimi, Gümrük İşletmeciliği,

Yılık Bölüm Fiyatı; 1000 €

 

 

Manastır Üniversitesi Eğitim Fakültesi;

Okul Öncesi Öğretmenliği, İlkokul Öğretmenliği, Makedon Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Alman Dili ve Edebiyatı, Fransız Dili ve Edebiyatı, Bilişim ve Teknoloji Bilimi -
Yıllık Bölüm Fiyatları; 1000 €

 

İdari Bilimler ve Bilgi Sistemleri Yönetimi Fakültesi;

Avrupa Proje Yönetimi ve Entegrasyonu, Kamu Yönetimi, Yazılım Uygulamaları Mühendisliği ve Yönetimi, Bilgi Sistemleri Yönetimi

Bölüm Fiyatı; 1000 €

 

Bio-Teknoloji Fakültesi;

Bio-Teknoloji Bilimi ve Yönetimi, Tarla Ürünleri Bölümü, Hayvan Ürünleri Aşamaları -

Bölüm Fiyatı; 1000 €

 

Güvenlik Fakültesi;

Suç Bilimi, Uluslar arası Güvenlik - Bölüm Fiyatı; 1000 €

 

Manastır Üniversitesi Hukuk Fakültesi;
Hukuk - Bölüm Fiyatı; 1000 €

 

Teknoloji ve Teknik Öğretim Fakültesi;
Gıda Teknolojileri ve Bioteknoloji , Gıda ve Beslenme Bölümü
Bölüm Fiyatı; 1000 €

 

Manastır Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu;
Hemşirelik, Tıbbı Laboratuar Analisti, Fizyoterapistlik, Ebelik, Radyoloji Teknisyenliği -
Bölüm Fiyatı; 1000 €

 


 

FON ÜNİVERSİTESİ;

 

Mimarlık, Dedektiflik ve Güvenlik, Ekonomi, Finans ve Banka Yöneticiliği, İş Yönetimi, Sigortacılık, Pazarlama, Turizm, Software Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Hukuk, İş Hukuku, Uluslararası Hukuk ve AB, Grafik Dizayn, Multimedya, Moda Dizayn, Bilişim Teknolojileri, Politika ve Diplomasi, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngilizce Tercümanlık, İspanyolca - Türk Dili ve Edebiyatı – Uluslar arası İş, Spor Yönetimi, İşletme,

Tüm Bölümler  Bölüm Fiyatı: 2000 €

 


GÜNEYDOĞU AVRUPA ÜNİVERSİTESİ:

 

Avrupa Birliği ( İngilizce ),Kamu Yönetimi,( Makedonca ),Politika Bilimleri ( Makedonca )

 

İngiliz dili Edebiyatı ( İngilizce ), Uluslararası İlişkiler ( Makedonca ), Hukuk ( Makedonca )- Bölümler Bölüm Fiyatı: 1300 €

 

Bilgisayar Sistemleri ( Makedonca ), İş ve Ekonomi, Bilgisayar Mühendisliği,

 

Bölümler Bölüm Fiyatı: 1800 €

 

İşletme ve Yönetim ( İngilizce ) – Medya Bilimi ( Makedonca ) – İşletme Bilişimi ( Makedonca ) – Liderlik Bölümü ( İngilizce ) -

Bölümler Bölüm Fiyatı: 2000 €

 


ÖZEL AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ:

 

İşletme,( İngilizce ),Marketing – ( İngilizce ), Ekonomi – ( İngilizce ),

Bilgisayar Mühendisliği – ( İngilizce )

Bölümler Bölüm Fiyatı: 2600 €

 

İnsan Hakları, Hukuk, Mimarlık ve Dizayn – ( Makedonca ), İngiliz Dili ve Kültürü, Uluslar arası ilişkiler ve Diploması – ( Makedonca ) -

Bölümler Bölüm Fiyatı: 2000 €